ตารางให้บริการรับ - ส่ง ระหว่างวิทยาเขต

Shuttle Service Schedule

Back

มจธ. บางมด - มจธ. บางขุนเทียน | KMUTT Bangmod - KMUTT Bangkhuntien

มจธ. บางมด - มจธ. บางขุนเทียน

KMUTT Bangmod - Bangkhuntien

มจธ. บางขุนเทียน - มจธ. บางมด

KMUTT Bangkhuntien - KMUTT Bangmod

เวลาออก | Time
7:30*
8:00*
8:30*
9:00*
9:30*
10:00*
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
19:00
20:00
เวลาออก | Time
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30*
17:00*
17:30*
18:00*
18:30*
19:00*
19:30
20:00
20:30

* เดินรถตามจำนวนผู้ใช้บริการ

บางกอกโค๊ด - มจธ. บางขุนเทียน | BKKCODE - KMUTT Bangkhuntien

บางกอกโค๊ด - มจธ. บางขุนเทียน

BKKCODE - KMUTT Bangkhuntien

มจธ. บางขุนเทียน - บางกอกโค๊ด

KMUTT Bangkhuntien - BKKCODE

เวลาออก | Time
08:15
08:35
09:00
11:20
12:00
12:50
14:50
15:20
16:10
เวลาออก | Time
09:30
09:50
10:15
12:40
14:00
15:00
17:15
17:50
18:30

โลตัส พระราม 2 - มจธ. บางขุนเทียน | Lotus Rama2 - Bangkhuntien

โลตัส พระราม 2 - มจธ. บางขุนเทียน

Lotus Rama2 - KMUTT Bangkhuntien

มจธ. บางขุนเทียน - โลตัส พระราม 2

KMUTT Bangkhuntien - Lotus Rama2

เวลาออก | Time
08:00
08:30
09:00
เวลาออก | Time
17:00
17:30
18:00**

** ไปเซ็นทรัล พระราม 2

มจธ.บางมด – มจธ.ราชบุรี | KMUTT Bangmod - KMUTT Ratchaburi

มจธ.บางมด – มจธ.ราชบุรี

KMUTT Bangmod - KMUTT Ratchaburi

มจธ.ราชบุรี - มจธ.บางมด

KMUTT Ratchaburi - KMUTT Bangmod

เวลาออก | Time
07:00 (06:30 วันพุธ | Wednesday)
10:00
เวลาออก | Time
13:30
18:00

หมายเหตุ: สำหรับอาจารย์และบุคลากรของ มจธ. ที่จะต้องไปปฏิบัติงานที่ มจธ.ราชบุรี เท่านั้น

มีปัญหาในการใช้บริการ โทร. 02-4708332 (บางมด), 02-4707010 (บางขุนเทียน)

In case of problems, please call 02-4708332 (Bangmod), 02-4707010 (Bangkhuntien)

ส่วนอาคารและสถานที่ | Building and Ground Division