Spotlight

เปิดรับสมัครคัดเลือก “ ร้านจำหน่ายกาแฟ เบเกอร์รี่ และอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ณ พื้นที่สำนักหอสมุด จำนวน 1 ร้าน “

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านกาแฟ เบเกอรี่ และอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างสำนักหอสมุด จำนวน 1 ร้าน ซึ่งจะทำการรับสมัครและทำการคัดเลือกโดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข